Dopuna ink jet kertridža


Donesite ink jet kertridž koji Vam se upravo ispraznio u bilo koji naš objekat i mi ćemo ga za nekoliko minuta dopuniti mastilom tako da odmah možete nastaviti štampu. Za dopunu ink jet kertridža koristimo visokokvalitetna mastila, čiji smo direktni uvoznici već dugi niz godina, a koja su pravljena po američkim standardima kvaliteta. Dopunjavanjem kertridža ostvarićete uštede i do 90%.

Dopuna tonera za laserske štampače


Ukoliko je Vaš model printera redak i stoga za njega nemamo već spremljen repariran toner, ili insistirate da se dopuni upravo Vaša prazna toner kaseta, uslugu dopune tonera uz kompletnu reparaciju možemo obaviti u roku od 24h. Prilikom procesa dopune takav toner prolazi kroz sve standardne servisne faze i njegov kvalitet, kapacitet i cena su identični parametrima fabrički recikliranih tonera.
Ovaj postupak je na našem tržištu još poznat kao reciklaža tonera ili remont toner kaseta.

Preuzimanje praznih laserskih toner kaseta


Prazne toner kasete su otpad koji opterećuje sve korisnike pošto je njihovo odlaganje na mesta namenjena klasičnom komunalnom otpadu zabranjeno. Mi posedujemo sve potrebne dozvole za preuzimanje, prevoz, skladištenje i tretman praznih toner kaseta i prilikom njihovog preuzimanja izdajemo zakonski propisan dokument o kretanju otpada koji Vam je neophodan prilikom inspekcijskog nadzora.

Čišćenje ink jet kertridža


U svim našim maloprodajnim objektima uz dopunjavanje vršimo i čišćenje ink jet kertridža specijalnim rastvaračima u ultrazvučnoj kadi kako bi, u slučajevima kad je sasušeno mastilo zapušilo glave za štampanje, uspeli da ih osposobimo i popravimo kvalitet štampe. Ovu uslugu obavljamo besplatno čak i kada imate problem sa kertridžom koji niste dopunjavali kod nas.

Servis štampača i multifunkcijskih uređaja


Više od 10 godina bavimo se kvalitetnim servisiranjem štampača, multifunkcijskih uređaja i kopir aparata. Vaš neispravan uređaj možete, posle preliminarnog dogovora sa našim serviserom, ostaviti u bilo kom od naših maloprodajnih objekata odakle će on biti prebačen u servis. Nakon utvrđivanja vrste kvara uvek se pre konačne intervencije konsultujemo sa Vama o isplativosti popravke, koju, ako se odlučite za nju, obavljamo u najkraćem mogućem roku i uz garanciju. Više ...

Uslužno štampanje i kopiranje


U svakoj od prodavnica možete odštampati Vaše materijale koji su u nekom standardnom elektronskom obliku ili kopirati već postojeće papirne dokumente. Odličan kvalitet štampe prate i veoma razumne cene koje, u zavisnosti od količine kopiranog ili odštampanog materijala, mogu biti značajno snižene.

Iznajmljivanje štampača


Ako ste fokusirani isključivo na posao i jedino što Vas u vezi štampanja interesuje je konačno odštampani dokument, onda je iznajmljivanje printera ili multifunkcionalnog uređaja pravo rešenje za Vas. Plaćajući fiksnu mesečnu naknadu više ne razmišljate o ispravnosti mašine i stanju tonera pošto to mi pruzimamo na sebe. Vi treba samo da obezbedite struju, papir i radni elan kojim ćete iznajmljeni uređaj adekvatno uposliti.

Konsalting prilikom kupovine novog uređaja


Saslušaćemo Vaše želje, utvrditi Vaše realne potrebe i predložiti optimalno i efikasno rešenje za kompletan proces štampanja. Ova usluga je besplatna, ali ne i bezvredna, pošto su u nju utkani dvadesetogodišnje znanje i iskustvo.